Return to Content

Politikerseminar om miljøteknologi

25.10.2016

Fredag 14. oktober arrangerte Venstre i samarbeid med Eyde-nettverket og Forum for Miljøteknologi et seminar om miljøteknologi for stortingspolitikere. Formålet med seminaret var å belyse hvordan ordningene for å fremme utvikling av teknologi for det grønne skiftet virker i praksis.

Fra Forum for Miljøteknologi ble det holdt innlegg av Marianne Lie, Kristin Karlstad, Hege Økland og Ole-Jacob Siljan.

161014_venstreseminar

presentasjon-mlffm_

ffm_environmental_technologies_in_yara

mote-ffm-venstre-141016