Return to Content

Innspill om karbonfangst

27.05.2024

Oslo Economics foreslår i en rapport til Energidepartementet incentivordninger for å fremme investeringer i karbonfangst og -lagring i industrien. FFM har kommentert rapporten i et innspill til departementet. FFM støtter Les mer…

Grønn industrifinansiering

19.04.2024

FFM ga innspill i høringen om utformingen av den nye ordningen for grønn industrifinansiering, som Stortinget vedtok i desember. Ordningen skal plasseres under EksFin. Grønn Industrifinansiering

1 2 3 11