Return to Content

Innspill til Regjeringens budsjettarbeid

19.04.2024

Forum for Miljøteknologi ga sine innspill til Regjeringen forut for budsjettkonferansen i mars.

Klimautvalget 2050 konstaterte at det er et stort misforhold mellom de uttalte ambisjonene i klimapolitikken og vedtatte virkemidler. I fastlandsindustrien er det et stort potensial for reduksjon av punktutslipp og for energieffektivisering. Virkemidlene for å realisere dette må etableres nå.

Innspill til regjeringens budsjettarbeid