Return to Content

Grønn industrifinansiering

19.04.2024

FFM ga innspill i høringen om utformingen av den nye ordningen for grønn industrifinansiering, som Stortinget vedtok i desember. Ordningen skal plasseres under EksFin.

Grønn Industrifinansiering