Return to Content

Hjem

Forum for Miljøteknologi (FFM) er en medlemsorganisasjon med en rekke av landets største bedrifter innen prosessindustri, maritim næring, byggenæringen, energiproduksjon og papirindustrien som medlemmer. Medlemsbedriftene har egne prosjekter innen miljøteknologi og fornybar energi. FFM arbeider for å virkeliggjøre medlemsbedriftenes miljøteknologiprosjekter.

FFMs ambisjon er at norske bedrifter skal bli verdensledende innen utvikling og bruk av miljøteknologi. Realiseringen av denne ambisjonen må skje i partnerskap med det offentlige.

Norge har både kompetanse og ressurser til – og et ansvar for – å yte et vesentlig bidrag til å utvikle miljøteknologi. Samtidig er miljøteknologi et stort internasjonalt vekstmarked som skaper nye muligheter for norsk næringsliv og norsk verdiskaping.

FFM supplerer arbeidet til de etablerte næringsorganisasjonene, arbeider på tvers av næringssektorene og har også fagbevegelsen som medlem.

Mål for arbeidet i Forum for miljøteknologi

For å realisere FFMs ambisjon om at norske bedrifter skal bli verdensledende innen utvikling og bruk av miljøteknologi, er det nødvendig med risikoavlastning for bedriftene gjennom offentlige virkemidler som dekker alle faser fra forskning og utvikling til kommersialisering, og som omfatter et bredt spekter av bedrifter, inkludert større selskaper med egne utviklingsmiljøer.

Forum for Miljøteknologis viktigste mål er:

  • Virkemidler som dekker alle faser fra forskning og utvikling, via pilot- og demonstrasjonsanlegg til kommersialisering
  • Likeverdig behandling av miljøteknologi og klimateknologi
  • Støtte/risikoavlastning av prosjektkostnadene innenfor rammene som gjelder i EØS-området
  • Effektive virkemidler og en forenklet og mer effektiv søknads- og tildelingsprosess
  • Bedre samspill mellom aktørene i virkemiddelapparatet (one-stop-shop)
  • Offentlige innkjøp som stimulerer til utvikling og bruk av miljøteknologi