Return to Content

Innspill om karbonfangst

27.05.2024

Oslo Economics foreslår i en rapport til Energidepartementet incentivordninger for å fremme investeringer i karbonfangst og -lagring i industrien. FFM har kommentert rapporten i et innspill til departementet. FFM støtter forslaget om å innføre differansekontrakter. Tidsaspektet er vesentlig, og FFM legger vekt på at en ordning må vedtas og kommuniseres i år.

Innspill – karbonfangst