Return to Content

Styret i forum for miljøteknologi

Kristin Karlstad, Elkem AS, styreleder

Toini Ann Løvseth, Alcoa Norway ANS

Dag Arthur Aasbø, Borregaard

Kine Asper, Fellesforbundet

Kai Johansen, Glencore Nikkelverk AS

Morten Landsgård, Norsk Hydro

Hege Økland, NCE Maritime CleanTech

Ole Gunnar Selvaag, Selvaag Gruppen AS

Rune Gjessing, Statkraft

Ole Jacob Siljan, Yara International ASA

Christian Hiemeyer, Hellefoss Paper

Per Andreas Rønsberg, Vajda-Papir Scandinavia