Return to Content

Innspill om Enovas mandat

06.05.2024

Arbeidet med revisjonen av styringsavtalen til Enova er i gang. FFM har deltatt med innspill i et separat møte med Klima- og miljøministeren 2. april, med en presentasjon i innspillsmøtet 18. april og med et skriftlig innspill. For at Enova igjen skal kunne ta en relevant rolle i den grønne industriomstillingen, må Enova 1) støtte utslippskutt i kvotepliktig sektor basert på tilgjengelig og moden teknologi, 2) støtte energieffektivisering og 3) ha virkemidler som er relevante for de store punktutslippene.  Presentasjon og skriftlig innspill kan leses her:

20240503 Innspill om styringsavtalen med Enova

20240418 Presentasjon innspillsmøte