Return to Content

Innspill til grønt industriløft

11.08.2023

Regjeringens Veikart for Grønt Industriløft er en god plattform for nødvendig politikk for grønn omstilling i industrien. Men det haster med å vedta konkrete tiltak. Industrien har en omfattende og ambisiøs portefølje av prosjekter som kan gjennomføres gitt at det foreligger nødvendige virkemidler. Dersom utslippsreduksjoner skal oppnås innen 2030, må prosjektene vedtas senest i løpet av et par år.

20230331 Innspill til regjeringen – Grønt industriløft