Return to Content

Miljøteknologiordningen er et vesentlig virkemiddel for å nå klima- og miljømålene, og må styrkes kraftig

11.08.2023

Miljøteknologiordningen er svekket betydelig på få år. For å realisere potensialet for nullutslipp i industrien, er ordningen vesentlig. Ordningen bør økes til minst MNOK 1.000 årlig for å møte behovet for risikoavlastning i pilotfasen av teknologiutvikling og for å være relevant for større industriprosjekter.

20230629 Innspill vedr miljøteknologiordningen