Return to Content

Statsbudsjettet 2016: Viktig satsing på grønn teknologi

07.10.2015

Forum for Miljøteknologi er fornøyd med at regjeringen i sitt forslag til statsbudsjett øker tilskuddet til pilot- og demonstrasjonsprosjekter innen miljøteknologi (Miljøteknologiordningen) med 134,5 millioner kroner. Det foreslåtte tilskuddet på til sammen 464,5 millioner kroner er et viktig bidrag til utvikling av ny miljøteknologi, men ikke nok til å realisere alle de lovende prosjektene som er klare, og som kan øke framtidig verdiskaping og bidra til nye grønne arbeidsplasser.

Statsbudsjett 2016