Return to Content

Klimasatsingen i industrien må styrkes vesentlig, i tråd med hva klimamålene krever!

11.08.2023
Deprecated: str_replace(): Passing null to parameter #1 ($search) of type array|string is deprecated in /customers/0/e/6/ccs0x6223/webroots/r607898/wp-content/plugins/mimetypes-link-icons/mime_type_link_images.php on line 1423

Utslippsfremskrivningene i nasjonalbudsjettet viser tydelig at vi ikke når våre klimamål med dagens tiltak, verken målene for 2030 eller 2050. Dette skyldes ikke at vi ikke vet om og hvordan målene kan nås, men at tiltakene ikke er kraftige nok, samt at det mangler tiltak rettet mot å utløse utslippskutt i industrien.

Det haster med å etablere et sett av forutsigbare virkemidler som er dimensjonert slik at potensialet for kutt i utslipp i industrien kan realiseres.

Vedlagt innspill til Stortinget vedr. regjeringens forslag til statsbudsjett for 2023.

20221021 Innspill næringskomiteen

20221021 Innspill emk

20221016 Innspill emk

20221013 Innspill næringskomiteen

20221013 Innspill finanskomiteen