Return to Content

Industrimeldingen – grønnere, smartere og mer nyskapende

03.05.2017

Det er på teknologi- og miljøområdene handlingsrommet for en aktiv industripolitikk er størst, både rettet mot FOU, pilotering og kommersialisering. Derfor er det godt samsvar mellom industriens behov og den industripolitiske verktøykassen. Satsing på støtte til utvikling og bruk av miljøteknologi må være det viktigste og bærende elementet i en aktiv industripolitikk.

 

Uttalelse Industrimelding 2