Return to Content

Brev til finanskomiteen – forslag til statsbudsjett 2016

15.10.2015

Ytterligere styrking av Miljøteknologiordningen

Både klimautfordringen og andre miljøutfordringer gjør det nødvendig med teknologiske kvantesprang. Samtidig utgjør utvikling av miljøteknologi en viktig mulighet for norske bedrifter til å opprettholde sin konkurranseposisjon og nå nye markeder.

Forum for Miljøteknologi mener bevilgningene til Miljøteknologiordningen må økes til 1 milliard kroner i løpet av de nærmeste årene.

Brev til finanskomiteen