Return to Content

Vekstmuligheter i grønn teknologi

05.02.2015

Pilene peker oppover for grønn teknologi. Internasjonalt er markedene for fornybar energi og renere produkter og tjenester i vekst, skriver Frøydis Jaren i Innsats nr 1, 2015 fra Innovasjon Norge.
– Globalt er markedet for produkter og tjenester til fornybar energi allerede på størrelse med leverandørmarkedet for offshore olje og gass. Men mens norske bedrifter står for ni prosent av verdens offshoreeksport, har vi en mager halv prosent av verdensmarkedet på leveranser til fornybare energiprosjekter, sier Ivar Slengesol, som har ansvar for utlån til fornybar energi i Eksportkreditt Norge.

– Mange norske bedrifter satser tungt på å utvikle miljøteknologi, og flere internasjonale konserner som har produksjon i Norge, velger å legge utviklings-aktivitetene hit, sier Marianne Lie i Forum for miljøteknologi.
Kilde: www.eksport.no