Return to Content

Statsbudsjettet 2021 – Vekstkraft og grønn omstilling

10.08.2020

Forum for Miljøteknologi har sendt brev til statsminister, finansminister, næringsminister og klima- og miljøminister om statsbudsjett for 2021. Hovedvekten er lagt på miljøsatsing, spesielt knyttet til Enova, Nysnø Klimainvesteringer og Miljøteknologiordningen.

20200810 Innspill statsbudsjettet 2021