Return to Content

Sentrale virkemidler for norsk verdiskaping

09.06.2020

I dette brevet til statssekretær Lucie Katrine Sunde-Eidem i Nærings- og fiskeridepartementet trekker Forum for Miljøteknologi fram de viktigste virkemidlene for verdiskaping i norsk industri. Det understrekes at industriens mål er å fjerne de resterende klimagassutslippene så raskt som mulig, samt å bidra til store negative utslipp gjennom karbonfangst, -lagring og -utnyttelse.

Brev til statssekretær Lucie Katrine Sunde-Eidem