Return to Content

Problematisk profitt

07.11.2008

Forum for Miljøteknologi, Thorleif Enger, for et nettverk på pengejakt, og… seg som leder for det nystiftede «Forum for Miljøteknologi». Forumet ble… miljøteknologi mener Forum for miljøteknologi at det må utvikles teknologiløsninger…» var den avsluttende appellen fra Forum for miljøteknologi tidligere i høst

Kilde: Ukeavisen Ledelse