Return to Content

Nytt miljøteknologi råd

09.12.2008

Rådet skal gi innspill til og følge opp regjeringens arbeid med en nasjonal strategi for miljøteknologi.

Kilde: Avisen Agder