Return to Content

Kraftigere miljøtiltak nødvendig

20.10.2020

I sitt høringsbrev til Stortingets næringskomité har Forum for Miljøteknologi pekt på at Innovasjon Norge hittil i år har mottatt søknader for 1,2 milliarder kroner under Miljøteknologiordningen, mens regjeringen har foreslått å redusere bevilgningene med 166,4 millioner kroner til 583,6 millioner kroner.

Vi har også påpekt at Nysnø Klimainvesteringer trenger et skikkelig løft for å bli et viktig instrument i bærekraftig teknologiutvikling.

Enovas mandat og virkemidler må støtte bedriftene både i å utvikle og ta i bruk teknologi. Kampen om klimaendringene er en kamp om tid. Industrien må ta i bruk lavutslippsløsninger som er nødvendige nå, ikke bare utvikle nulllutslippsløsninger som først kan tas i bruk om noen tiår. Kvotesystemet er ikke alene nok til at nødvendige endringer skjer. Enova har derfor fremdeles en avgjørende rolle i å bidra til utslippskutt i kvotepliktig sektor. Dette må reflekteres i den nye mandatavtalen som skal gjelde fra 2021.

Brev næringskomiteen