Return to Content

Kraftigere miljøtiltak nødvendig

21.10.2020

I sin høringsuttalelse til Stortingets energi- og miljøteknologi skriver Forum for Miljøteknologi at det er tydelig at vi ikke når våre klimamål med dagens tiltak. Det skyldes ikke at vi ikke vet hvordan målene kan nås, men at tiltakene ikke er kraftige nok.

FFM påpeker at Enovas mandat må justeres slik at potensialet for utslippskutt i industrien de neste ti årene kan realiseres. Det er også viktig at Miljøteknologiordningen får årlige bevilgninger på 1 milliard kroner for å dekke behovet, og at Nysnø Klimainvesteringer får en betydelig økning i forvaltningskapitalen.

20201020 Brev energi- og miljøkomiteen