Return to Content

Kraftigere miljøtiltak nødvendig

20.10.2020

I sitt brev til Stortingets finanskomité har Forum for Miljøteknologi pekt på at utslippsframskrivningene i nasjonalbudsjettet tydelig viser at vi ikke når våre klimamål med dagens tiltak, verken målene for 2030 eller 2050. Kvotepliktige utslipp anslås å avta med 23 prosent fram mot 2030, mens ikke-kvotepliktige utslipp avtar med 30 prosent. Dette er langt lavere enn målene både før og etter målforsterkningene. Dette skyldes ikke at vi ikke vet hvordan målene kan nås, men at tiltakene ikke er kraftige nok.

Brev finanskomiteen 2021