Return to Content

Innspill til revisjonen av Enovas mandat

13.03.2020

I dette brevet til Klima- og miljødepartementet understreker Forum for Miljøteknologi at det er nødvendig med teknologiske løsninger raskt for å løse klima- og miljøutfordringene. Like viktig er det at vi tar i bruk allerede tilgjengelig teknologi.

20200313 Innspill Enovas mandat