Return to Content

Innspill til regjeringens arbeid med statsbudsjettet for 2024

11.08.2023

Fastlandsindustrien kan halvere sine utslipp mot 2030 og bli utslippsfri i 2050. Virkemidlene for å realisere dette potensialet må etableres nå.

20230202 Innspill til regjeringens budsjettarbeid