Return to Content

Innspill til regjeringens arbeid med statsbudsjettet for 2023

02.03.2022

Vi må ta i bruk lavutslippsløsninger som er nødvendige nå, ikke bare utvikle nullutslippsløsninger som først kan tas i bruk om noen tiår. Begge deler er like viktige.

Og det dreier seg også i høyeste grad om norske bedrifters konkurranseevne. Klimakampen har på kort tid utviklet seg til å bli en sunn og tjenlig konkurranse mellom land, ikke minst i Europa. I tillegg til at EUs grønne giv innebærer en historisk satsing for kontinentet, tar hvert enkelt av landene sats for å sikre seg en posisjon i et fremtidig, grønt marked.

Brev statsråder om 2023-1