Return to Content

Innspill til regjeringens arbeid med statsbudsjettet 2021

26.02.2020

I dette brevet til statsminister, finansminister, næringsminister og klima- og miljøminister påpeker Forum for Miljøteknologi at klima- og miljøutfordringene krever nye teknologiske løsninger raskt. Utviklingstakten innen miljøteknologi må være svært hurtig. Like viktig er det at vi evner å ta i bruk tilgjengelig teknologi raskt. Store utslippsreduksjoner i fastlandsindustrien er mulige fram mot 2030 om det blir gjort endringer i Enovas mandat.Brev statsråder budsjett 2021