Return to Content

Høringsuttalelse virkemiddelapparatet

02.01.2020

FFM mener det er positivt at departementet ser på virkemiddelapparatet og vurderer hvor det kan være muligheter for effektivisering. Virkemiddelapparatet er komplekst, med ulike mål og formål og med mange aktører. Vi støtter utgangspunkter for oppdraget med mål om «mest mulig verdiskaping og lønnsomme arbeidsplasser innenfor bærekraftige rammer og effektivisering av ressursbruken uten av måloppnåelsen reduseres».