Return to Content

Høringsuttalelse – Ekspertrapport om desentralisering av oppgaver fra staten til fylkeskommunene

08.05.2018

FFM mener at regionale og lokale tiltak og midler er viktige for nærings- og teknologiutvikling og etablering av arbeidsplasser i små og mellomstore bedrifter over hele landet. Dette gjelder også for miljøteknologiprosjekter. Men bedrifter med prosjekter med avansert teknologiutvikling og prosjekter som krever store investeringer, trenger et virkemiddelapparat på nasjonalt nivå. Dette skyldes både kompetansebehov og investeringenes størrelse.

Høring – ekspertrapport om regionreformen