Return to Content

Høring- rapport fra regjeringens ekspertutvalg for grønn konkurransekraft

03.02.2017

Regjeringens ekspertutvalg for grønn konkurransekraft baserer seg i stor grad på tett dialog med norske bedrifter samt såkalte veikart fra de viktigste næringene. Mobiliseringen av næringslivet og dialogen mellom bedriftene om et grønt skifte har vært verdifulle i seg selv og har ført til nye kontaktfora og tilnærminger til utfordringene. Våre medlemmer mener rapporten fra ekspertutvalget er et godt utgangspunkt for et grønt skifte i Norge.

Grønn konkurransekraft høring