Return to Content

Grønne teknologigjennombrudd

28.05.2015

Grønne teknologigjennombrudd nødvendig for miljøet og for norsk konkurransekraft

Notat. Vi vet at utslippene av klimagasser til ha svært alvorlige og irreversible konsekvenser om vi ikke handler. Vi kan kan håndtere klimautfordringene samtidig som vi opprettholder økonomisk vekst. Det er ingen motsetning mellom håndtering av miljøutfordringene og økonomisk vekst. Det er to sider av samme sak. Investeringer i miljø er investeringer i verdiskaping og vekst.

FFM – posisjon – 20150522