Return to Content

Fit for 55 legger premissene for norsk klimapolitikk – og norsk konkurransekraft

15.09.2021

Forum for Miljøteknologi (FFM) vil påpeke at EUs integrerte inngang til det grønne skiftet i seg selv er den viktigste premissen for norsk politikk. Vi velger derfor å inngi en felles høringsuttalelse hvor vi fremhever det vi mener bør være de viktigste tiltakene fra norsk side som en følge av Fit for 55.

 

Høringsuttalelse Fit for 55