Return to Content

En grønnere industri etter pandemien

14.04.2020

I dette brevet til Stortinget påpeker Forum for Miljøteknologi at klima- og miljøutfordringene krever nye teknologiske løsninger raskt. Utviklingstakten innen miljøteknologi må være svært hurtig. Like viktig er det at vi evner å ta i bruk tilgjengelig teknologi så snart som mulig.

En grønnere industri etter pandemien