Return to Content

En grønnere industri etter pandemien. Innspill til finanskomiteens behandling av Prop. 127S (2019-2020)

02.06.2020

Forum for Miljøteknologi skriver i sitt brev til finanskomiteen at reduserte utslipp i dag har eksponentielt større effekt enn utslippsreduksjoner langt inn i framtiden. Like viktig er det at vi evner å ta i bruk tilgjengelig teknologi så snart som mulig. Myndighetenes kraftige økonomiske virkemidler må brukes offensivt for å sikre at bedriftene utvikler og tar i bruk nye og klimavennlige løsninger.

Prop 127