Return to Content

Elkem og samarbeidspartnere blir første SIVA Katapult-senter

20.10.2017

Elkem har sammen med flere industriaktører vunnet konkurransen om Katapult-midler fra Siva, og vil nå etablere et nytt testsenter for bedrifter og selskaper i oppstartfasen.

Elkem og samarbeidspartnere blir første SIVA Katapult-senter

Dette er utrolig moro, sier Håvard Moe, konserndirektør i Elkem Technology. – I konkurranse med 38 sterke industrimiljøer fra hele landet er vi valgt som et av de første testsentrene finansiert av Katapult-ordningen. Det vi gjør her vil være helt nødvendig for at Norge skal opprettholde posisjonen som verdensledende eksportør av materialteknologi, forteller Moe.

Katapultordningen skal finansiere demonstrasjon og testing av ny teknologi, og har et samlet budsjett på 50 mill kroner. Hensikten er å få fram nye løsninger som sikrer at industrien oppretteholder en konkurransedyktig posisjon internasjonalt. Bak søknaden til Katapult-ordningen står en bredt sammensatt gruppe av aktører, inkludert ReSiTec, Mechatronics Innovation Lab, Tekna Plasma Systems (eiet av Arendal Fossekompani), Eyde-klyngen, Green Energy Network og UiA.

Hele verden ser etter produksjonsmetoder som er mer effektive, og nye materialer som er mer bærekraftige.

– Morgendagens produkter vil bestå av nye og spesialiserte materialer. Felles for disse er at de vil være basert på mindre og mindre partikler i mikro- og nanostørrelse, sammenlignet med dagens materialproduksjon, forklarer Moe. – Tekna Plasma Systems, ReSiTec og Elkem har forsket på og utviklet denne type materialer i flere år. Senteret vi nå etablerer, åpner opp for at enda flere aktører vil få mulighet til å samarbeide om å utvikle og levere morgendagens løsninger, fortsetter Moe.

FutureMat, som det nasjonale senteret skal hete, vil være et sted der gründere og små og mellomstore bedrifter, ofte i oppstartsfasen, får muligheten til å teste forskningsresultater og utarbeide piloter i større skala. Senteret vil gi bedrifter enkel tilgang til ekspertise, utstyr og lokaler. I tillegg vil senteret være en møteplass hvor det legges til rette for at mindre selskaper kan samarbeide med større aktører om industrialisering av ny teknologi.

– Å vinne konkurransen om å bli et av Norges første Katapult-sentre er en viktig anerkjennelse av det sterke kompetansemiljøet som finnes i samspillet mellom eksisterende pilotanlegg og nye teknologimiljøer her på Sørlandet, forklarer leder av Elkem R&D Technical Center Gro Eide.