Return to Content

Utvikling av miljøteknologi og bedriftenes behov for risikoavlastning

22.09.2015

MTO og store bedrifter

Utvikling av miljøteknologi innebærer stor økonomisk risiko for bedriftene, både teknologisk og markedsmessig. Bedriftene er derfor avhengige av risikoavlastning gjennom offentlige virkemidler for å gjennomføre utviklingsprosjektene. Offentlige virkemidler innen dette området har et godt faglig grunnlag som er beskrevet i notatet.