Return to Content

Statsbudsjettet 2021 – Vekstkraft og grønn omstilling

10.08.2020

Forum for Miljøteknologi har sendt brev til statsminister, finansminister, næringsminister og klima- og miljøminister angående statsbudsjettet for 2021. Hoved vekten er lagt på viktigheten av miljøsatsing, spesielt gjelder det Enova, Nysnø Klimainvesteringer og Miljøteknologiordningen.

20200810 Innspill statsbudsjettet 2021