Return to Content

Norsk satsing på utvikling og bruk av miljøteknologi

11.06.2018

I dette notatet har vi samlet kunnskap om utvikling av miljøteknologi og informasjon om betydningen av å satse på dette i Norge, både av hensyn til miljøet og av hensyn til fremtidig verdiskaping og arbeidsplasser i Norge.

Posisjonsnotat 2018 – juni