Return to Content

Innspill til regjeringens prosess for statsbudsjettet 2020

22.02.2019

Klimautfordringene krever langt kraftigere investeringer i utslippsreduksjoner!

Den siste rapporten fra FNs klimapanel viser at klimagassutslippene må reduseres med 40 til 50 prosent innen 2030 for å begrense den globale oppvarmingen til 1,5 grader. Til sammenligning viser finansdepartementets framskrivninger en reduksjon i de norske utslippene på 13 prosent frem mot 2030. Dette sier med all tydelighet at det kreves en radikalt sterkere satsing framover, og at det haster. FFM mener regjeringen må prioritere en slik satsing i statsbudsjettet for 2020. For å nå klimamålene er det nødvendig med tiltak rettet mot umiddelbare utslippskutt som er tilgjengelige med dagens teknologi og utvikling av ny teknologi.    

 Brev – statsbudsjettet 2020