Return to Content

Innspill til regjeringens bioøkonomistrategi

22.09.2015

Innspill bioøkonomistrategi

Bioøkonomiske muligheter berører en rekke næringsområder hvor norsk næringsliv er sterkt posisjonert gjennom konkurransedyktige klynger og verdikjeder, og FFM mener bioøkonomistrategien må prioritere områder som Borregaards posisjon og verdikjede innen spesial cellulose og kjemikalier, fiskerisektoren generelt, ulike deler av prosessindustrien og energiproduksjon basert på biomasse.