Return to Content

Innspill til finanskomiteen, energi- og miljøkomiteen og næringskomiteen statsbudsjett 2018

24.10.2017

Enovas mandat

I desember 2016 inngikk Olje- og energidepartementet ny fireårsavtale med Enova om forvaltningen av midlene i Energifondet. Stortingets behandling av energimeldingen (Meld. St. 25 for 2015-2016) og klimapolitikken (Mel. St. 13 for 2014-2015) gir viktige føringer for Enovas mandat og virksomhet og inngår som premisser i avtalen.

Innspill – Enovas mandat