Return to Content

Innspill til finanskomiteen, energi- og miljøkomiteen og næringskomiteen statsbudsjett 2018

24.10.2017

Fornybar AS

Den foreslåtte bevilgningen på 200 millioner kroner, med mulighet for ytterligere 200 millioner kroner, er en oppfølging av Stortingets vedtak om å opprette et investeringsselskap med en investeringskapital på 20 milliarder kroner. Det er vesentlig at regjeringen følger opp med forslag til bevilgninger etter hvert som selskapet har investeringsprosjekter klare.

Innspill – Fornybar