Return to Content

Grønne teknologigjennombrudd

23.02.2015

Næringslivet og bedriftene er på god vei inn i det grønne skiftet. Markeder, produkter, produksjonsprosesser og forretningsmodeller endres dramatisk. Norske bedrifter leder an i den teknologiske utviklingen innen flere viktige områder hvor vi har sterke globale posisjoner. For å ligge i front i utvikling av miljøteknologi er bedriftene avhengig av risikoavlastning gjennom ordninger som dekker alle faser fra forskning og utvikling til kommersialisering, skriver FFM til statsministeren, finansministeren, næringsministeren, olje- og energiministeren og klima- og miljøministeren.

Brev statsmin 230215