Return to Content

Fast track mot nullutslipp i industrien

27.01.2020

I dette notatet viser Forum for Miljøteknologi mulighetene for store utslippskutt i industrien, også med tilgjengelig teknologi. Opp mot halvparten av utslippene kan reduseres ved bruk av i stor grad tilgjengelig teknologi de neste ti årene fram mot 2030.

20200124 Fast Track mot null utslipp i industrien_