Return to Content

Brev til Stortingets næringskomité

16.10.2018

Den siste rapporten fra FNs klimapanel viser at klimagassutslippene må reduseres med 40 til 50 prosent innen 2030 for å begrense den globale oppvarmingen til 1,5 grader. Til sammenligning viser Finansdepartementets fremskrivninger en reduksjon i de norske utslippene på 13 prosent frem mot 2030. Dette sier med all tydelighet at det kreves en radikalt sterkere satsing enn det regjeringen foreslår – både på kort og lang sikt. Fremskrivningene viser at verken kvotesystemet eller dagens nasjonale virkemidler er tilstrekkelige til å sikre nødvendige utslippsreduksjoner.

Brev næringskomiteen