Return to Content

Brev til Stortingets finanskomité

29.10.2019

2030-målene krever kraftigere tiltak

Ifølge FNs klimapanel må klimagassutslippene reduseres med 40 til 50 prosent innen 2030 for å begrense den globale oppvarmingen til 1,5 grader. Framskrivningene fra Finansdepartementet viser at verken kvotesystemet eller dagens nasjonale virkemidler er tilstrekkelige til å sikre nødvendige utslippsreduksjoner. Dette sier med all tydelighet at det kreves en radikalt sterkere satsing enn det regjeringen foreslår – både på kort og lang sikt.

Brev finanskomiteen 2020