Return to Content

Brev til Stortingets energi- og miljøkomité

04.11.2019

Umiddelbare utslippsreduksjoner i industrien er tilgjengelige, men krever nye virkemidler. Industrien har tatt ut en stor del av potensialet for utslippsreduksjoner med eksisterende teknologi, men det er fortsatt et potensial på minst en million tonn CO2-ekvivalenter.

Brev energi- og miljøkomiteen 2020_