Return to Content

CCS nødvendig om Norge skal nå sine klimamål

04.11.2020

I sin høringsuttalelse til Meld. St. 33 (2019-2020) – Langskip roser Forum for Miljøteknologi regjeringen for at den har lagt fram en plan for fangst, transport og lagring av CO2. Anlegget ved Norcem vil få stor betydning for industrinettverket i Grenlandsregionen. En utbygging av anlegg ved Fortum vil ha tilsvarende betydning for industrinettverket i Nedre Glomma.

Høringsuttalelse Langskip