Return to Content

Brev til Stortingets næringskomité

30.10.2019

Miljøteknologiordningen må økes og ambisjonene  knyttet til Nysnø må oppfylles

Innovasjon Norge hadde allerede pr august i år mottatt søknader for 735 millioner kroner knyttet til Miljøteknologiordningen. I statsbudsjettet for 2020 er det bevilget 565,5 millioner kroner. Bevilgningene må økes til 1,5 milliarder kroner i løpet at de par neste årene.

FFM er positive til at det er satt av 700 millioner kroner til Nysnø i budsjettet for 2020. Men Nysnø vil mest sannsynlig ha behov for det dobbelte neste år. Viktig at Stortinget bekrefter sin ambisjon om en forvaltningskapital på 20 milliarder kroner.

Brev næringskomiteen 2020