Return to Content

Brev til Stortingets energi- og miljøkomité

30.10.2019

Umiddelbare utslippsreduksjoner i industrien er tilgjengelige, men krever nye virkemidler. Industrien har tatt ut en stor del av potensialet for utslippsreduksjoner med eksisterende teknologi, men det er fortsatt et potensial på minst en million tonn CO2-ekvivalenter.