Return to Content

Borregaard og Borg Havn samarbeider om ligninlager

18.10.2017

Samarbeider-om-moderne-lagerbygg_top_four_columns_full

Borregaard og Borg Havn har inngått en samarbeidsavtale om prosjektering av et bærekraftig og moderne ligninlager på Øra i Fredrikstad. Et forprosjekt skisserer lagerbygningen til å være 17.000 kvadratmeter stort.

– Et slikt lager gir Borregaard unike muligheter til å posisjonere seg for enda grønnere og fremtidsrettede transportløsninger. Ved å lokalisere ligninvarelagrene til Borg Havn, bereder vi grunnen for å flytte flere varer fra vei til sjø. Dermed reduserer vi CO2-utslippene forbundet med veitransport, samtidig som vi avlaster trafikkveksten på veiene i Europa, sier direktør for innkjøp og forsyningsstrategi i Borregaard, Tuva Barnholt .

Det nye lagerbygget vil optimalisere vareflyt og forbedre logistikkløsningene. I dag har Borregaard en rekke ligninlagre, hvorav flere er lokalisert utenfor Borregaards område. Ligninet transporteres i dag fra Borregaard via biltransport til Borg Havn for utskipning til kunder. Et nytt lagerbygg som samler alle lagrene i ett, vil på denne måten gjøre varelogistikken mer effektiv med færre transportetapper.

Bygget skal bygges og eies av Borg Havn og endelig beslutning om bygging tas i løpet av første kvartal 2018 med forventet ferdigstillelse i midten av 2019.

Borregaards anlegg i Sarpsborg har en ligninkapasitet på 160.000 tonn årlig og en økende andel av disse er spesialprodukter. Et sentralisert lagerbygg ved Borg Havn, er en del av et prosjekt der Borregaard investerer 500 millioner kroner i oppgradering og spesialisering av produksjonsanleggene for ligninprodukter i Sarpsborg. Prosjektet innebærer ny tørkekapasitet, nye tanker for lagring av flytende materialer, samt forbedrede løsninger for logistikk, infrastruktur og energi.

 

Borregaard har ett av verdens mest avanserte og bærekraftige bioraffineri. Ved bruk av naturlige, bærekraftige råmaterialer produserer Borregaard avanserte og miljøvennlige biokjemikalier som kan erstatte oljebaserte produkter. Borregaard har 1010 ansatte fordelt på fabrikker og salgskontorer i 16 land i Europa, Amerika, Asia og Afrika. Borregaard har også sterke posisjoner innen ingredienser og finkjemikalier.